Magunkról

A T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 2015. januárban jött létre. A cég ugyan nem jogutódja a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt-nek, de annak feladatait folytatta, s ugyanazzal a szakembergárdával működik. A két cég létrejötte óta több mint ezer közbeszerzési eljárást bonyolított le, köztük több száz olyan közbeszerzési eljárást, melyek az Európai Unió támogatásából (TÁMOP, KEOP, ÁROP, ÉAOP) valósultak meg.

A cég szakemberei egyenként legalább 5 éves közbeszerzési szakmai tapasztalattal rendelkeznek, s van közöttük hivatalos közbeszerzési tanácsadó, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. A szakemberek egyformán jártasak szolgáltatás-megrendelés, árubeszerzés és építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolításában, továbbá közbeszerzési eljárások utóellenőrzésében. A társaság tagjai tehát a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges összetett és speciális ismeretekkel is rendelkeznek, kétharmaduk jogi végzettségű.

Megrendelőink részben az állami szférából, részben pedig az önkormányzatok körül kerülnek ki, beleértve az önkormányzati intézményeket is. Az ún. civil vagy nonprofit szervezetek, illetve kutató és oktató intézmények részéről is számos megrendeléssel büszkélkedhetünk.

Ajánlatkérői oldalon a cég elsősorban komplex közbeszerzési szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásán és az eljárások lebonyolításán túl a közbeszerzési eljárás teljes adminisztrációjának ellátását is. Ezen felül közreműködünk, illetve felkérés esetén elkészítjük a szerződéses partner közbeszerzési szabályzatát, éves közbeszerzési tervét, illetve az éves közbeszerzési statisztikai összegezését is. Amennyiben valamely eljárás során jogorvoslat indul, vállaljuk az ajánlatkérő képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Cégünk tevékenysége ajánlatkérői oldalon azonban nem csak a közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési tanácsadói (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói) feladatok ellátására, eljárások lebonyolítására terjed ki, hanem vállaljuk uniós projektek közbeszerzési szempontú átvilágítását, egyéb versenyeztetési eljárások lebonyolítását is.

Ajánlattevői oldalon vállaljuk a megjelent felhívások elemzését, közreműködünk a részvételi jelentkezések, ajánlatok összeállításában, illetve közbeszerzési szempontú tanácsokkal látjuk el az ajánlattevőt. E körben is vállaljuk a szerződéses partner képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Amennyiben cégünk felkeltette érdeklődésüket, a következő elérhetőségeken kérhet ajánlatot:

Fax: +36 52 504333
E-mai: captatio@t-email.hu, info@captatio.hu